Deel 2

papasziekenhuisbedwerdgrondiguitgetest_small.jpg zalignestje_small.jpg dokterkoentheunissenkrijgttweelingvoorheteerstlivetezien_small.jpg nathaneistonmiddellijkzijnaandachtop_small.jpg audeneemtaandachtigdereclamebladendoormetpapa_small.jpg gerdavandedagzaalhematoisvertederddoorderustigetweeling_small.jpg
gerdavraagtzichafofpapanogvoldoenderustneemt_small.jpg vroedvrouwheidivanhetfertiliteitscentrum_small.jpg konnietwachtenomaudeinhaararmentehouden_small.jpg ookdokterkarenpeeraervondhetgeweldig_small.jpg omhetresultaatvanalhunwerkinlevendelijvetezien_small.jpg stankwamnathanenaudetonenhoejevlotjefruitpapopeet_small.jpg
audejongstefanvanpipilangkouszitmoekedaarvoorietstussen_small.jpg vroegoflaatkrijgikdiebriltepakken_small.jpg onschuldigmeisjeopopasschoot_small.jpg opbezoekbijomaenopa_small.jpg nathanmaaktezijneersterolbijoma_small.jpg commentaar_small.jpg
audeposeerdedolblijvoormoekeisdiealzooud_small.jpg nathanvindtdatmoekeernoggoeduitzietvoorhaarleeftijd_small.jpg jaikhebalwatknuffels_small.jpg audetrachteerstelepeltjesgroentepapinhaarmondtehouden_small.jpg nathanhadlieverbijtanteemmagezeten_small.jpg nog3tellenenditboekjevannijntjegooiikopdegrond_small.jpg
sabineverteltgriezelverhaalaanaude_small.jpg nathantoontaanevadathijfanisvanduckie_small.jpg ambiancemakersvandevriendenkringzorgdenvoorgezelligeavond_small.jpg miekeverteltoverdekeibergwaaronzegeboortesuikerwerdgemaakt_small.jpg annenlindakijkenaluitnaarhetpersoneelsfeestvancaritas_small.jpg audetesteentoekomstigebabysitteruit_small.jpg
zaaaaaligzonogwatsoezenbijmoekeenpapainbed_small.jpg nathannogsteedsgefascineerddoorspeelbeestjes_small.jpg audeheefterookaandachtvoorvoor10minuten_small.jpg partnersincrimeseeyounexttime_small.jpg