Deel 1

kiekeboehierbenikweer_small.jpg eddyrosinelerenaudehaareerstewestvlaamsewoordjes_small.jpg veiligonderpapasarm_small.jpg omazingtzodataudedrinkt_small.jpg trotseopametstoerenathan_small.jpg lieveaudeiseenechtelachebekzolangjetegenmepraat_small.jpg
buurvriendjesmaartenenjenskwamenhunspeelkameraadjesbewonderen_small.jpg nathanisdolblijmetdebeestjesvanzijnmobieltje_small.jpg uitstapjenaarzee_small.jpg metdezesuperbravekindjeskanjezooprestaurant_small.jpg opdeschootvanpapazieikhethelerestaurant_small.jpg nathanschuifeenbeetjeopikziehetstrandnietgoed_small.jpg
moekedenktdatikeeneskimoben_small.jpg ruigenathanwilgevechtaangaan_small.jpg nathantijdensdagelijksritueel_small.jpg audewaswekenlanggefascineerddoorhaarvuistje_small.jpg wijgaanopstapnathanheeftzijnhoudingvoorindeautoreedsgevonden_small.jpg ondanksverwoedepogingenvanriaheeftaudemeeraandachtvoorhaarhandjedanvoordekettingvanria_small.jpg
ookkristinewassuperbenieuwdnaardetweeling_small.jpg collegasvanmoekededenwedstrijdmooistecombinatieroklaarzen_small.jpg renatetrachtpeggyenveerleteovertuigendatkickersnogsteedsinzijn_small.jpg audekrijgtmuisjesverhaalvanveerle_small.jpg wijslapensochtendsliefstuitinhetbedvanmoekeenpapa_small.jpg opbezoekintvhonderbegeleidingvannonkelpeter_small.jpg
detweelinghadhetbestnaarhunzininhetpark_small.jpg kgoauieendikkeleppegevenh_small.jpg mijeendikkeleppegevenhierzie_small.jpg audeennathan_small.jpg