De overige foto's van augustus 2006

jongstegenodigdenarriverenaanhetstadhuisvankortrijk_small.jpg hetgelukkigepaarmetdeoudersvantanteastrid_small.jpg tanteastridennonkelthomaszijnklaaromhetjawoordtegeven_small.jpg alsextragetuigenwerdennathanenaudeopgeroepenomhethuwelijkgeldigteverklaren_small.jpg tanteastridleestdevolledigeaktenogeensnavoorzetekent_small.jpg camillebrachtderestvanhaarfamiliemeeomdetweelingnogeenstekunnenzien_small.jpg
vroedvrouwanheeftdekoosnaampjesspookjeenfellemievooraudegevonden_small.jpg audehoudtbroerinhetoogvoorhijkattekwaaduithaalt_small.jpg wedstrijdjeoogstaren_small.jpg schattigekleinekabouter_small.jpg moekekanzichnietmeervoorstellendatdezetweenoginhaarbuikgezetenhebben_small.jpg ookindekeukenhoudenonzetweeallesinhetoog_small.jpg
debadgedachtenvannathan_small.jpg wordterooketengeleverdinbad_small.jpg onschuldslaapt_small.jpg onschuldnijptmuisinhetoor_small.jpg vriendinnenomakrisstondentepopelenomtweelingtekomenbewonderen_small.jpg zoalsomakrisstondtepopelenomaudeeenflesjetegeven_small.jpg
nathanvindtlekkerearmomintebijtengelukkigishetdezijne_small.jpg familieonraetindeweer_small.jpg dominquecarolinemaxineallenwarenzevergeteneenfototelatennemen_small.jpg wekunnennietlangblijvenvoordefotowantdepatattenstaanop_small.jpg wiezegterdatdezonnietscheeninaugustus_small.jpg klaarvoordeeerstewandelingdoormelle_small.jpg
secondentijdomietstedrinkenvoordattweelingverderopstapwil_small.jpg moenawandelingdoenvaderenzoondutjeindezetel_small.jpg audekrijgteerstespaanselesvancarolinepacozagdathetgoedwas_small.jpg eerstewoordjespaansperfectuitgesproken_small.jpg vermoeiendmaarzaaaaaalig_small.jpg helgakanikditookbovenmijnbedkrijgen_small.jpg
anasenhelgablijvenvragenombroerofzusje_small.jpg samengenietenvankopjekoffieenleukebabbel_small.jpg moekeikbenmijntutjekwijt_small.jpg emilykwamschuchterdekleinekindjesbewonderen_small.jpg enkelecollegasvanpapadurfdenhetaanomlangstekomenmetallerisicoomhunfotoophetnettezien_small.jpg nonkelsanderleertdathoofdjeondersteunenbelangrijkis_small.jpg
Page:[1] [2]