Selectie uit de honderden foto's van mei en juni...

kijkzuszezijnderweerhhalloallemaalkijkgerustwatnaardefotoswijkruipenhierwelwatverderrond_small.jpg nonkelpeterentantedelphineopbezoekzoheeftaudeweeroorbellenindebuurtomaantetrekken_small.jpg fascinatievoorbumbavanuitdespeelgoedbakken_small.jpg hohhohbumba_small.jpg zittenjulliedaarweerachterdecomputer_small.jpg enalszenuevennietkijkendanspringenweeroverenleggenwebumbaop_small.jpg
nikszolekkeralsbadwateruithetwashandje_small.jpg viezerikkenzittenjullieweernaardenaaktfotostekijken_small.jpg enzoheeftvtmhetprogrammasplashuitgevonden_small.jpg jaikbenaanhetspelenendanhebtgeerlastvanmisschien_small.jpg entoenverscheenmoekesnelvandietreintjesafblijven_small.jpg ikvoelhetalsdebarbecuebegintgaanzeonshierinbedsteken_small.jpg
ikwouevendichtbijmijnneefjeofnichtjezijnmeernieuwsbeginseptember_small.jpg hahabarbecuevoorpapasverjaardagmaarwiemagerpippodeclownspelen_small.jpg lekkerrelaxenengenietenvaneenstralendzonnetje_small.jpg joepiedezomerisbegonnen_small.jpg howachtmomentjezijnjulliezekerdaterhiergeenmierenzitten_small.jpg komwedoenalsofwemetdebalspelenmaareigenlijketenweheelhetgrasveldop_small.jpg
jadatbeesthinghiermaaraanmijnbeddankanhettochbeterhierrustigdichtbijmijliggen_small.jpg habroertjetochaltijdinvooreengrapje_small.jpg hahajulliegeloofdentochnietdatikrustiggingblijvenzitten_small.jpg zonbootjesmaaktnaarmeer_small.jpg hikhebopnieuwzonlekkerwashandjegekregen_small.jpg alsgijdenktdatwijhierzonbeetjegaanzittenlachenvoor1onnozelfotoken_small.jpg
ikpoetsteheeldittafeltjeproper_small.jpg bijzondereanimatiebijdestartvandef1vandeerlijk_small.jpg zonspeelgoeddatisnatuurlijkernstigemateriejemoetzeeromzichtigtewerkgaan_small.jpg waaauweenwebsitevanbumba_small.jpg audecontroleerjijevendebandendrukikhebnetdeveringgetestendezeisnogvolledigok_small.jpg audemethaarliefsteknuffel_small.jpg
mjammjamlekkereboterhammetjesmetconfituur_small.jpg jadatzaldanwelzeker_small.jpg nogevenbijpapavoorhetmiddagdutje_small.jpg janogevenwatgekdoenenvoorjehetweetzijnweerweer_small.jpg