Help! Ik ben nog maar net verlost van dat vruchtwater en ik word hier opnieuw in het water gegooid...

helpikbennogmaarnetverlostvandatvruchtwaterenikwordhieropnieuwinhetwatergegooid.jpg