Tweeling viert voor het eerst verjaardag nonkel Jo

broerkegezijtinmijnennekaanhetblazen_small.jpg kathleenenjobeidenvoorheteersttanteennonkel_small.jpg zeghebjijeenvuilepamperaan_small.jpg collegalievecaritasdekaap_small.jpg familiefoto_small.jpg enplotsstondener2tweelingenindekamer_small.jpg
felineenalixeduidelijkmetaandachtvoorwatrondomhengebeurt_small.jpg margotmetschattigelachbijwiegjes_small.jpg wonderowondermenisevenopverlofenwanneermenterugkomtisdefamilieonraetopslagveelgrotergeworden_small.jpg vermoeidnadelangereismaarhetzouzondezijnomdewondertjesnietgezientehebben_small.jpg margotlachtsamenmetpapafranknaarvogeltjeinfototoestel_small.jpg audeisnahaareteninslaapgevallennathanduimtongeduldigvooreten_small.jpg
veerlewasevenvergetenhoekleinookhaarbabysgeweestzijn_small.jpg tsjoktsjoktsjokwaaromzouikzontutjenodighebbenwanneerikhierzondingaanmijnhandhebhangen_small.jpg obervandienstopageorgebedientburenernaenroger_small.jpg tantekathleenkijktmetcamillenaardekleinebabys_small.jpg onsaudeisnietbangvaneenpitbullmeerofminder_small.jpg sluikreclamederekeningwordtnogverstuurdnaarbrouwerijhuyghe_small.jpg