Nathan en Aude: dag 2 op de wereld

zaaaaaaaaligzoinmoedersschoot_small.jpg kleinogenblikdusalsikhetgoedbegrijpdanishetatoommodelvandemokritosvervangendoorhetcomplexeremodelvanrutherfordwelkeopzijnbeurtinmiddelsweervervangenisdoorhetzogenaamdestandaardmodelvandequantumtheorie_small.jpg buurvrouwverlangtomdenieuwebuurtkindjestezienspelenindewijk_small.jpg papakoengroepeertdefotosvandevorigedagbuurmanpeterzagdathetgoedwas_small.jpg ookburentomelsarriverenenbewonderendeimmerslapendenathanenaude_small.jpg
buurjongenvictordenktinzichzelfnogeenridderenprinseserbij_small.jpg buurjongenvictormeentengeltjesgezientehebben_small.jpg dezeprachtigeoutfitwerdsamengestelddoordeaanwezigestylistes_small.jpg okmaargemoetdatnietzolatenopvallenh_small.jpg audewachtopnieuwepampervanpapa_small.jpg
beginvanvelezeker_small.jpg audebedanktpapavoordegoedezorgen_small.jpg nathanlaatzijnboertjebijomamagda_small.jpg oooooaahslaapwelikliggoednathan_small.jpg hopalucdatflitsenmoetdatnucht_small.jpg
eindelijkeensietsandersdanbeschuitjes_small.jpg anasenhelgaopbezoekmethunoudershkijkwateenkleinebabys_small.jpg kijkhijlacht_small.jpg laurencezietaudeeenachterwaartsesaltomaken_small.jpg anasenhelgawillenookeenbroertje_small.jpg
alsikgenoeghuilinmijnwiegjedanmagikoppapasschootslapen_small.jpg deomasenopasblijvenvierenmethunkleinkinderenerbijishetalledagenfeest_small.jpg ennathansliepverderbijpapa_small.jpg