Mieke ziet Aude voor het eerst op de operatietafel

miekezietaudevoorheteerstopdeoperatietafel.jpg