De allereerste foto's van Nathan en Aude

onzetweegynaecologenbereikendebaarmoeder_small.jpg hierkomtdeeerstgeboreneenhetiseenjongenmaardatwistenwealvanwegedestuitligging_small.jpg doorknippenvandenavelstrengvannathan_small.jpg nathanpaslosgekniptvanmama_small.jpg nathanwordtnaardeonderzoekstafelgebracht_small.jpg
audekomtpasuitdebuiknunogvandienavelstrengverlostgeraken_small.jpg doorknippennavelstrengbijaude_small.jpg samenopdeonderzoekstafel_small.jpg bijdecheckdoordepediaterkrijgtaudeeenbtjezuurstof_small.jpg audezegtblijfvanmijnlijf_small.jpg
miekezietnathanopdeoperatietafel_small.jpg miekezietaudevoorheteerstopdeoperatietafel_small.jpg