Hier komt de eerstgeborene en het is een... jongen (maar dat wisten we al... vanwege de stuitligging)

hierkomtdeeerstgeboreneenhetiseenjongenmaardatwistenwealvanwegedestuitligging.jpg