Aude komt pas uit de buik (nu nog van die navelstreng verlost geraken)

audekomtpasuitdebuiknunogvandienavelstrengverlostgeraken.jpg