Is het huisje al bijna klaar?

ishethuisjealbijnaklaar.jpg