Er zit nog geen dak op en het dreigt te beginnen regenen!

erzitnoggeendakopenhetdreigttebeginnenregenen.jpg