Aude heeft een 'gewaagde' naam

Nonkel Thomas ontdekte dat op een sea King van het Belgische 40ste smaldeel "Aude audenda" staat. (Soms is het handig dat je nonkels lesgeven in Latijn en Grieks) Het betekent "Waag wat gewaagd moet worden"